Něco o plemeni BSP/ Something about the breed

Bernský salašnický pes je dlouhosrstý, tříbarevný, velký, statný pes s mohutnou kostrou, harmonického a vyrovnaného vzhledu a ladných pohybů. Země původu je Švýcarsko.
Povaha je přátelská, jistá, je pozorný, věrný, ostražitý a nebojácný v běžných každodenních situacích. Je dobromyslný a přítulný k důvěrně známým osobám, sebejistý vůči cizím lidem, má střední temperament .

Bernský salašnický pes je vhodným společníkem dětí, má je velmi rád a je jim dobrým kamarádem, je to společenský pes, obranář, rodinný pes. I přes jeho úžasnou povahu potřebuje výchovu a výcvik základní poslušnosti.

Bernský salašnický pes je dobře ovladatelný a výchova nebývá složitá, protože se velmi rád a dobře učí. Je možný i speciální výcvik, ať jde o klasický kynologický výcvik či například výcvik záchranářský nebo canisterapii.

Bernský salašnický pes může být celoročně držen venku. Potřebuje však svobodu a volnost, není vhodné, aby byl držen v kotci.
Miluje pohyb, vodu, potřebuje pravidelné vycházky. Štěňata a mladí psi nesmí být vystavováni přílišné zátěži.

Bernský salašnický pes má přes svoji přátelskou a mírumilovnou povahu přirozený hlídací instinkt.

The Bernese Mountain Dog is a long haired, tri-color, big, burly male with big bones, harmonious and balanced appearance and graceful movements. Country of origin Switzerland.
Nature is friendly, confident, alert, loyal, watchful and fearless in everyday situations. It is good-natured and affectionate to familiar people, confident of strangers, has a mean temperament.

Bernese mountain dog is a good companion of children is a very happy and they are a good friend, it is a companion dog, guard, family dog. Despite his amazing character needs education and basic obedience training.

The Bernese Mountain Dog is a handy and education is not usually difficult, because very happy and well taught. It is also possible special training, be it classic or canine training, such as training or therapy dog ​​rescue.

Bernese mountain dog can be kept outdoors all year round. But it needs the freedom and liberty, it is not suitable to be kept in a kennel.
She loves movement, water needs regular walks. Puppies and young dogs should not be exposed to excessive load.

Bernese Mountain Dog has over its friendly and peaceful nature natural guard instinct.
Mgr. Alena Šustová
Jiráskova 52
664 64 Dolní Kounice
Tel : 603 925 353
E-mail : Alenasustova@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one