Dolní Kounice/Town Dolní Kounice

Klášter

Klášter

Zámek

Zámek

židov.hřbitov

židov.hřbitov

Dolní Kounice
25.1.2010
Starobylé město Dolní Kounice se nachází asi 25 km jihozápadně od Brna v údolí řeky Jihlavy. Ve městě lze najít spoustu památek z různých období – kapli sv. Antonína, romantickou zříceninu kláštera Rosa coeli, zámek, židovskou synagogu a židovský hřbitov, další kostely a kaple, měšťanské domy renesanční a barokní a v neposlední řadě také boží muky a mariánské sloupy, které stojí u cest.

Přitažlivost tohoto města umocňují také ovocné sady a vinice, na kterých se pěstuje proslulá frankovka.

Návštěvník, který přijíždí do Dolních Kounic, vidí na kopci nad městem kapli sv. Antonína, která byla vybudována roku 1757 Františkem Antonínem Grimem. Ke kapli vede křížová cesta se 14 zastaveními. Tradiční pouť ke svatému Antonínovi se koná každoročně v červnu.

Jako protipól se na protilehlém kopci tyčí rozsáhlá silueta zámku. Tato významná památka byla původně postavena jako hrad na obranu kláštera. Jeho současná monumentalita mu byla dána díky přestavbě v letech 1532–1552, kdy měl zámek v držení Jiří Žabka z Limberka a také v letech 1588–1604 za majitele Bernarda Drnovského z Drnovic. V současné době je zámek v soukromých rukách.

Pod zámkem se nachází asi nejvýznamnější a nejcennější historická památka města – jedinečná zřícenina kláštera Rosa coeli. Klášter byl založen v roce 1181 Vilémem z Pulína pro sestry premonstrátského řádu. Vilém z Pulína musel postavit tento klášter, protože dostal od papeže trest za pustošení klášterů a kostelů v Rakousku. V letech 1330–1390 proběhla přestavba do gotického stylu, dnes můžeme v klášteře vidět zachovalé klenby, svorníky a konzoly. Během husitských válek byl klášter vypálen a od té doby můžeme mluvit o úpadku kláštera. Snahy o obnovu kláštera v 17. století zmařil požár v roce 1703. V roce 1808 byla památka prodána do světských rukou. V současné době je majitelem kláštera Biskupství brněnské, město Dolní Kounice je nájemcem kláštera, zajišťuje otevření kláštera pro turisty a pořádá zde různé kulturní akce.

Nejvíce památek je soustředěno na Masarykově náměstí a v přilehlém okolí. Na východní straně náměstí se nachází kostel sv. Petra a Pavla. Byl vybudován v neorenesančním stylu v letech 1877–1879. Za kostelem na kopci stojí další církevní památka – kostel sv. Fabiána, Šebestiána a sv. Barbory. Tato původně evangelická památka byla vybudována v 17. století.

Nyní patří pravoslavné církvi.

Na západním okraji Masarykova náměstí je cenná židovská synagoga. Byla postavena v roce 1652 ve slohu maursko renesančním a je to jedna z nejstarších synagog na Moravě. Okolí synagogy s některými zachovalými domky, tvořilo dříve židovské ghetto. Židovská obec byla nejpočetnější v roce 1848, kdy v Kounicích žilo 650 židovských obyvatel. Během druhé světové války bylo všech tehdejších 57 židovských obyvatel deportováno do koncentračního tábora v Terezíně. Přežila jenom jedna paní – Ruth Morgenstern, která teď žije v Brně.

Po druhé světové válce sloužila synagoga jako sklad zeleniny, v roce 1991 se započalo s rekonstrukcí, která byla dokončena v roce 2004. V současné době je synagoga otevřená pro turisty a pořádají se zde kulturní akce.

Přímo nad synagogou na jižním okraji města se nachází židovský hřbitov z roku 1680, kde můžete najít asi 1500 náhrobků. Jeden z nejvýznamnějších náhrobků patří rodině Kreisky, což jsou příbuzní bývalého rakouského kancléře Bruna Kreiského, který Dolní Kounice také navštívil.

Na náměstí a v přilehlých ulicích můžeme najít spoustu cenných renesančních a barokních domů, hlavně v ulicích Tovární a Hlavní.

Na náměstí Míru, které leží na levém břehu řeky, se nachází kaple sv. Jana Křtitele, jako pozůstatek hřbitova zrušeného v roce 1947.

V okolí města můžeme vidět nějaké kříže a boží muka o nichž se traduje, že u nich ústí podzemní chodby z kláštera nebo zámku.

Návštěva Dolních Kounic zanechá v každém díky kulturním a duchovním hodnotám starobylého města a taky díky posezení ve vinném sklípku, nezapomenutelný zážitek.
Sv. Antonín

Sv. Antonín

z vinohradu

z vinohradu

zámek+svAntonín

zámek+svAntonín

křížová cesta

křížová cesta

klášter

klášter

Kostel

Kostel

Mgr. Alena Šustová
Jiráskova 52
664 64 Dolní Kounice
Tel : 603 925 353
E-mail : Alenasustova@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one